Dodatkowe druki do wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego

Print Friendly, PDF & Email

W związku z wejściem w życie z dniem 21 kwietnia 2019 r. zmiany przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie ochrony praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wprowadzonej ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 756), osoby ubiegające się o najem lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta-Bielska Białej, wraz z wnioskiem o najem, powinny złożyć:

– Deklarację o dochodach członków gospodarstwa domowego,

– oświadczenie o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

Obowiązek ten wynika z art. 21b ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, który wejdzie w życie 21 kwietnia 2019 r.

Niezłożenie ww. dokumentów, zgodnie z art. 21b ust. 6 ww. ustawy, skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez dalszego rozpatrzenia.

PLIKI POWIĄZANE Z INFORMACJĄ

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-04-19
Danuta Grochal
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-04-19, 14:58
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-19, 14:56
Danuta Grochal
Dział Organizacyjno – Prawny
Dodanie informacji
2019-04-19, 14:50
Danuta Grochal
Dział Organizacyjno – Prawny
Dodanie informacji
2019-04-19, 13:20
Danuta Grochal
Dział Organizacyjno – Prawny
Dodanie informacji
2019-04-19, 13:15
Danuta Grochal
Dział Organizacyjno – Prawny
Dodanie informacji