ANKIETA Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich w Bielsku-Białej (2014-2021)

Print Friendly, PDF & Email

Miasto Bielsko-Biała realizuje działania związane z procesem odnowy – rewitalizacji 8 osiedli:

  • Biała Śródmieście,
  • Biała Wschód,
  • Dolne Przedmieście,
  • Górne Przedmieście,
  • Śródmieście Bielsko,
  • Beskidzkie,
  • Wojska Polskiego,
  • Złote Łany

stanowiących dotychczas obszar rewitalizacji.

Rewitalizacja to kompleksowe działania – zarówno społeczne, ekonomiczne, środowiskowe, planistyczne, jak i architektoniczne – nastawione na przekształcenie obszaru, który z różnych powodów znajduje się w niekorzystnej sytuacji (stał się obszarem zdegradowanym).

Operatorowi Programu rewitalizacji  zależy na poznaniu opinii bielszczan na temat dotychczas przeprowadzonych działań na obszarze rewitalizacji, dlatego zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety dostępnej pod linkiem: https://bielsko-biala.pl/rewitalizacja-miasta-aktualnosci

Ankietę można wypełniać do 1 kwietnia 2022 r.

Szczegółowe informacji w tym zakresie można uzyskać w Wydziale Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego, tel. 33 4971 480.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2022-03-21
Krzysztof Badaczewski
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2022-03-21, 14:01
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2022-03-21, 14:01
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji