Jak zmieniają się nasze budynki - 2022 rok - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Jak zmieniają się nasze budynki – 2022 rok

Print Friendly, PDF & Email

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5, rok budowy 1756.

Budynek wyremontowany w 2021 roku. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont dachu z wykonaniem nowej instalacji odgromowej,
 • izolacja pionowa ścian zewnętrznych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,
 • docieplenie stropu nad I piętrem,
 • przebudowa istniejących i dobudowa nowych przewodów kominowych,
 • przebudowa mieszkań polegająca na wyburzeniu ścianek działowych związanych z wydzieleniem łazienek i przebudową kuchni (w budynku powstały 24 mieszkania, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych),
 • wykonanie 2-ch nowych klatek schodowych,
 • remont korytarzy,
 • remont i przebudowa instalacji elektrycznej i RTV oraz wod-kan.,
 • wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. zasilanej z węzła ciepłowniczego,
 • zagospodarowanie terenu:
  • ułożenie chodników,
  • remont nawierzchni drogi dojazdowej,
  • rozbiórka części budynku gospodarczego,
  • wykonanie 4 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek został wyremontowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II ”

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Cechowej 3, rok budowy 1916.

Roboty budowlane przeprowadzone w roku 2021/2022. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • wzmocnienie więźby dachowej,
 • wymianę pokrycia dachu,
 • remont i uporządkowanie przewodów kominowych,
 • remont elewacji frontowej i termomodernizacja elewacji tylnej,
 • remont balkonów,
 • remont daszku nad balkonem,
 • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • renowacja drzwi wewnętrznych oraz witryny sklepowej,
 • budowę instalacji c.o. i c.w.u. (z uwzględnieniem ciepła z PK THERMA), 
 • przebudowę wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 • modernizacja instalacji elektrycznej,
 • remont łazienek,
 • remont klatki schodowej,
 • remont i dobudowa kominów,
 • zamontowano wymiennik do pomieszczeniu węzła cieplnego,
 • wykonano  rewitalizację podwórka.