Jak zmieniają się nasze budynki – 2022 rok

Print Friendly, PDF & Email

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Rynek 11, rok budowy 1910.

Zakres prac objął roboty budowlane związane z:

 • adaptacją, modernizacją i przebudową istniejących pomieszczeń lokali mieszkalnych oraz usługowych,
 • adaptacją poddasza na funkcję mieszkalną,
 • przebudową instalacji elektrycznej,
 • przebudową instalacji wodno – kanalizacyjnej,
 • przebudową instalacji centralnego ogrzewania,
 • przebudową istniejącej wentylacji mechanicznej,
 • pracami termomodernizacyjne elewacji od strony podwórka i dachu  wraz z przyłączeniem budynku do sieci ciepłowniczej THERMA.

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Wzgórze 11, rok budowy 1879.

Roboty budowlane przeprowadzone w roku 2021/2022. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • wzmocnienie więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego,
 • remont, dobudowa, uporządkowanie przewodów kominowych,
 • remont elewacji,
 • wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • budowa instalacji c.o. i c.w.u. (z uwzględnieniem ciepła z P.K. THERMA), 
 • wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • remont lokali mieszkalnych oraz użytkowych,
 • remont klatki schodowej,
 • wykonanie  rewitalizacji podwórka.

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Jana Sobieskiego 85, rok budowy 1926.

Roboty budowlane przeprowadzone w roku 2021/2022. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • wzmocnienie więźby dachowej, wymiana pokrycia dachowego,
 • remont, dobudowa, uporządkowanie przewodów kominowych,
 • remont elewacji,
 • remont balkonu od strony podwórka,
 • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • renowacja drzwi wewnętrznych,
 • budowa instalacji c.o. i c.w.u. (z uwzględnieniem ciepła z P.K. THERMA), 
 • wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan., gaz,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • remont lokali mieszkalnych,
 • remont klatki schodowej,
 • zamontowanie wymiennika w pomieszczeniu węzła cieplnego,
 • wykonanie  rewitalizacji podwórka.

Budynek mieszkalny przy ul. Jana Sobieskiego 19, rok budowy 1774.

Remont konserwatorski, przebudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania.

Zakres prac objął roboty budowlane związane z remontem w zakresie dachu, elewacji i wnętrz włącznie z instalacjami (w tym zmiana systemu ogrzewania -Therma) oraz przebudowy koniecznej w zakresie częściowej zmiany sposobu użytkowania piwnic oraz zmiana sposobu ogrzewania budynku. 

Zachowanie funkcji mieszkalnej w formie mieszkań rotacyjnych dla studentów medycyny oraz lekarzy stażystów.

Remont i przebudowa budynku zakłada dostosowanie istniejącego obiektu zabytkowego do aktualnych przepisów techniczno – budowlanych, przepisów przeciwpożarowych i sanitarno – higienicznych oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych przy zachowaniu warunków ochrony konserwatorskiej.

 

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Jana Sobieskiego 13, rok budowy 1799.

Roboty budowlane przeprowadzone w roku 2021/2022. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym,
 • remont, dobudowa, uporządkowanie przewodów kominowych,
 • remont elewacji,
 • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • budowa instalacji c.o. i c.w.u. (ogrzewanie gazowe etażowe), 
 • wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • remont lokali mieszkalnych,
 • remont klatki schodowej,
 • wykonanie  rewitalizacji podwórka.

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. 11 Listopada 22, rok budowy 1710.

Roboty budowlane przeprowadzone w roku 2021/2022. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • wzmocnienie więźby dachowej,
 • remont, dobudowa, uporządkowanie przewodów kominowych,
 • remont elewacji frontowej i tylnej,
 • remont balkonu od strony podwórka,
 • remont daszku nad balkonem,
 • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana witryn sklepowych,
 • renowacja drzwi wewnętrznych,
 • budowa instalacji c.o. i c.w.u. (ogrzewanie gazowe etażowe), 
 • wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • remont lokali mieszkalnych,
 • remont klatki schodowej,
 • wykonanie  rewitalizacji podwórka.

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. 11 Listopada 20, rok budowy 1710.

Roboty budowlane przeprowadzone w roku 2021/2022. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • wymiana więźby dachowej wraz z pokryciem dachowym,
 • remont, dobudowa, uporządkowanie przewodów kominowych,
 • remont elewacji frontowej i tylnej,
 • remont tarasu od strony podwórka,
 • remont daszku nad balkonem,
 • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana witryn sklepowych,
 • renowacja drzwi wewnętrznych,
 • budowa instalacji c.o. i c.w.u. (ogrzewanie gazowe etażowe),
 • wymiana wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 • wymiana instalacji elektrycznej,
 • remont lokali mieszkalnych,
 • remont klatki schodowej,
 • wykonanie rewitalizacji podwórka.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Kazimierza Pułaskiego 5, rok budowy 1756.

Budynek wyremontowany w 2021 roku. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji w wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont dachu z wykonaniem nowej instalacji odgromowej,
 • izolacja pionowa ścian zewnętrznych,
 • docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,
 • docieplenie stropu nad I piętrem,
 • przebudowa istniejących i dobudowa nowych przewodów kominowych,
 • przebudowa mieszkań polegająca na wyburzeniu ścianek działowych związanych z wydzieleniem łazienek i przebudową kuchni (w budynku powstały 24 mieszkania, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych),
 • wykonanie 2-ch nowych klatek schodowych,
 • remont korytarzy,
 • remont i przebudowa instalacji elektrycznej i RTV oraz wod-kan.,
 • wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. zasilanej z węzła ciepłowniczego,
 • zagospodarowanie terenu:
  • ułożenie chodników,
  • remont nawierzchni drogi dojazdowej,
  • rozbiórka części budynku gospodarczego,
  • wykonanie 4 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Budynek został wyremontowany z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej – etap II ”

Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Cechowej 3, rok budowy 1916.

Roboty budowlane przeprowadzone w roku 2021/2022. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • wzmocnienie więźby dachowej,
 • wymianę pokrycia dachu,
 • remont i uporządkowanie przewodów kominowych,
 • remont elewacji frontowej i termomodernizacja elewacji tylnej,
 • remont balkonów,
 • remont daszku nad balkonem,
 • wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian piwnicznych,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • renowacja drzwi wewnętrznych oraz witryny sklepowej,
 • budowę instalacji c.o. i c.w.u. (z uwzględnieniem ciepła z PK THERMA), 
 • przebudowę wewnętrznej instalacji wod.-kan.,
 • modernizacja instalacji elektrycznej,
 • remont łazienek,
 • remont klatki schodowej,
 • remont i dobudowa kominów,
 • zamontowano wymiennik do pomieszczeniu węzła cieplnego,
 • wykonano  rewitalizację podwórka.