Jak zmieniają się nasze budynki - 2021 rok - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Jak zmieniają się nasze budynki – 2021 rok

Print Friendly, PDF & Email

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Karpackiej 170, rok budowy 1880.

Budynek remontowany w latach 2017-2021. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont dachu z wymianą pokrycia,
 • przebudowa kominów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,
 • izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,
 • remont i przebudowa lokali mieszkalnych (w budynku jest 6 mieszkań, z czego 3 mieszkania na parterze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • przebudowa klatki schodowej,
 • wykonanie nowej instalacji grzewczej elektrycznej (likwidacja pieców kaflowych),
 • remont instalacji wewnętrznych,
 • budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej,
 • remont budynku gospodarczego,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Żywieckiej 131, rok budowy 1900.

Budynek remontowany w latach 2018-2021. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymiana stropu nad parterem oraz więźby i dachu,
 • wykonanie nowych kominów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,
 • izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,
 • remont i przebudowa lokali mieszkalnych (w budynku jest 6 mieszkań, z czego 3 mieszkania na parterze są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • remont klatki schodowej,
 • wykonanie nowej instalacji grzewczej elektrycznej (likwidacja pieców kaflowych),
 • remont instalacji wewnętrznych,
 • remont budynku gospodarczego,
 • budowa zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Cieszyńskiej 31a, rok budowy 1900.

Zmiana sposobu użytkowania budynku z funkcji użytkowej na funkcję mieszkalną. Budynek remontowany w latach 2020-2021. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji z dociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont dachu z wymianą pokrycia,
 • budowa kominów,
 • wydzielenie 7 lokali mieszkalnych (wszystkie mieszkania dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich),
 • izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,
 • remont klatki schodowej,
 • budowa wewnętrznej windy osobowej,
 • wykonanie nowej instalacji grzewczej gazowej,
 • remont instalacji wewnętrznych,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku,
 • wykonanie parkingu,
 • wyburzeniem części budynków gospodarczych.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Granicznej 4, rok budowy 1927.

Budynek remontowany w latach 2019-2021. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont dachu z wymianą pokrycia,
 • przebudowa kominów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,
 • izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,
 • remont i przebudowa lokali mieszkalnych (w budynku jest 12 mieszkań),
 • remont klatki schodowej,
 • wykonanie nowej instalacji grzewczej zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej (likwidacja pieców kaflowych),
 • remont instalacji wewnętrznych,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Granicznej 6, rok budowy 1927.

Budynek remontowany w latach 2019-2021. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont dachu z wymianą pokrycia,
 • przebudowa kominów,
 • ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz,
 • izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,
 • remont i przebudowa lokali mieszkalnych (w budynku jest 12 mieszkań),
 • remont klatki schodowej,
 • wykonanie nowej instalacji grzewczej zasilanej z miejskiej sieci ciepłowniczej (likwidacja pieców kaflowych),
 • remont instalacji wewnętrznych,
 • zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Cyniarskiej 10, rok budowy 1902.

Remont przeprowadzony w 2021 roku. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont dachu z wymianą pokrycia,
 • przebudowa kominów,
 • ocieplenie tylnej ściany,
 • izolacje przeciwwilgociowe i termiczne,
 • remont klatki schodowej,
 • budowa węzła ciepłowniczego,
 • wykonanie nowej instalacji c.o. i c.w.u. (likwidacja pieców kaflowych),
 • wymiana instalacji wod.-kan. w budynku z robotami odtworzeniowymi w lokalach.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Nad Niprem 12, rok budowy 1908.

Remont przeprowadzony w 2021 roku. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont elewacji od ul. Nad Niprem, od ul. Juliusza Słowackiego i od podwórka z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
 • remont piwnic i poddasza,
 • wykonanie pionowej izolacji ścian piwnicznych i fundamentowych,
 • wykonanie ocieplenia ściany szczytowej od strony budynku przy ul. Nad Niprem 14,
 • remont sieni i klatki schodowej,
 • remont dachu z wymianą pokrycia dachu i ociepleniem stropu nad III piętrem/poddaszem.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Sikornik 12, rok budowy 1909.

Remont przeprowadzony w 2021 roku. Zakres wykonanych prac remontowych:

 • remont dachu i elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej,
 • renowacja drzwi wejściowych,
 • remont klatki schodowej,
 • remont i przebudowa lokali mieszkalnych oraz użytkowych (8 mieszkań i 2 użytkowe),
 • wykonanie instalacji c.o. w lokalach mieszkalnych oraz użytkowych,
 • wymiana instalacji wod-kan, gaz, elektrycznej, domofonowej, RTV-SAT,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
 • wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej metodą iniekcji krystalicznej,
 • wykonanie nawierzchni z kostki brukowej od strony podwórka.