Ostateczne listy wynajmu mieszkań w 2022 roku

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z § 20 ust. 5 Uchwały nr XV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 17.11.2020 r. (z późn. zm.) w sprawie Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko-Biała,  zatwierdzone i podpisane przez Prezydenta Miasta  listy wynajmu mieszkań opracowane w 2022 r. podlegają publikacji na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Rady Miejskiej, Wynajmującego oraz stronach internetowych Urzędu Miejskiego i Wynajmującego.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2022-09-30
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2022-10-12, 11:51
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2022-09-30, 13:22
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2022-09-30, 13:19
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji