Zasady odpłatności za gospodarowanie odpadami

Print Friendly, PDF & Email

Zasady rozliczeń za odbiór nieczystości stałych w lokalach stanowiących własność Miasta Bielska-Białej zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej i zarządców obcych na zlecenie wspólnot mieszkaniowych określone są w “Regulaminie naliczania opłat za wywóz odpadów komunalnych i zasad gospodarowania odpadami komunalnymi na nieruchomościach zarządzanych przez ZGM” wprowadzonych Zarządzeniem Nr 86/2013 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej z dnia 18 grudnia 2013r.

Zarządzenie Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Nr 86/2013

z uwzględnieniem regulacji zawartych w uchwałach Rady Miejskiej w Bielsku-Białej:

 Uchwała Nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

 Uchwała Nr XXXVI/703/2017 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

__________________________________________________

Szczegółowe zasady gromadzenia i odbioru opublikowane są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

__________________________________________________

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Informatyki i Rozliczeń.

 

 

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-04-01, 08:37
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:35
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:34
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:34
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:31
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:31
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:19
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:19
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-01, 08:16
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji