Reklamacje

Print Friendly, PDF & Email

Reklamacje dotyczące rozliczeń mediów należy składać w terminie 30 dni od otrzymania rozliczenia w następujący sposób:

  • pisemnie – w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Zakładu w Bielsku-Białej przy ul. Lipnickiej 26
  • pisemnie – drogą pocztową
  • elektronicznie na e-mail: poczta@zgm.eu
  • elektronicznie za pomocą elektronicznej skrzynki pocztowej w systemie ePUAP

Prosimy o przygotowanie się na identyfikację – uzyskanie informacji zawierającej dane osobowe wymaga identyfikacji zgodnie z przyjętą przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej polityką ochrony danych osobowych. Przyjęte sposoby identyfikacji można znaleźć tutaj.

Prosimy zapoznać się z informacją na stronie Zasady odpłatności za wodę i ścieki przed złożeniem reklamacji dotyczącej różnic w zużyciu wody.

Dalszych informacji w tej sprawie można zasięgnąć w Dziale Informatyki i Rozliczeń.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-06-07, 08:54
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 08:54
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji