Informacja w sprawie wycinki, przycinki drzew

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dokonuje przeglądu drzewostanu sukcesywnie oraz na zgłoszenia mieszkańców, zarządców wspólnot mieszkaniowych.

Postępowanie w sprawie wycinki, przycinki drzew z terenów zarządzanych przez ZGM wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanej strony lub z urzędu.

Wycinka drzew realizowana jest po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego a prace związane z usunięciem drzew wykonywane są na bieżąco. W przypadku braku zgody na wycinkę drzewa Zakład zleca jego pielęgnację.

Pielęgnacja drzew wykonywana jest na bieżąco zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie – Ustawa o ochronie środowiska.