Zasady wynajmu lokali użytkowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady wynajmu lokali użytkowych

Print Friendly, PDF & Email

Co trzeba zrobić aby wynająć lokal użytkowy w trybie konkursu ofert?

 1. Określić cel, na który potrzebujesz lokal. Czy będzie to biuro, magazyn, czy może działalność handlowa itp – to zależy od Ciebie,
   
 2. Przejrzeć listę lokali użytkowych do wynajęcia w trybie konkursowym – zawsze aktualna lista znajduje się w odnośniku „Aktualne listy lokali do wynajmu„,
   
 3. Po wybraniu z listy lokalu bądź lokali, które spełniają Twoje oczekiwania, skontaktuj się z Działem Lokali Użytkowych celem umówienia na oglądanie lokalu/lokali. Skontaktować możesz się telefonicznie, poprzez email oraz osobiście w siedzibie ZGM (II piętro, pokój 29 a),
   
 4. Jeżeli obejrzany przez Ciebie lokal podoba Ci się i spełnia Twoje oczekiwania to czekamy na Twoją ofertę. Ofertę musisz złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie – pamiętaj o zachowaniu terminu złożenia oferty (jest określony w ogłoszeniu o konkursu ofert). Możesz ofertę napisać samodzielnie albo  skorzystać z druku ZGM (druk dostępny w odnośniku „Dokumenty do pobrania„),
   
 5. Niezwłocznie po zakończeniu konkursu ofert, Zespół opiniodawczy ds. lokali użytkowych oceni złożoną przez Ciebie ofertę. O wyniku oceny zostaniesz poinformowany pisemnie,
   
 6. W przypadku gdy Twoja oferta zostanie wybrana, ZGM przygotuje dla Ciebie umowę (wzór umowy dostępny w odnośniku „Dokumenty do pobrania„). W zależności od Twojej preferencji, umowa będzie zabezpieczona kaucją albo porozumieniem wekslowym,
   
 7. Po podpisaniu umowy oraz przejęciu lokalu protokołem, możesz rozpocząć działalność.

Co trzeba zrobić aby wynająć lokal użytkowy w trybie pozakonkursowym?
 

 1. Określić cel, na który potrzebujesz lokal. Czy będzie to biuro, magazyn, czy może działalność handlowa itp – to zależy od Ciebie,
   
 2. Przejrzeć listę lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym – zawsze aktualna lista znajduje się w odnośniku „Aktualne listy lokali do wynajmu„,
   
 3. Po wybraniu z listy lokalu bądź lokali, które spełniają Twoje oczekiwania, skontaktuj się z Działem Lokali Użytkowych celem umówienia na oglądanie lokalu/lokali. Skontaktować możesz się telefonicznie, poprzez email oraz osobiście w siedzibie ZGM (II piętro, pokój 29 a),
   
 4. Jeżeli obejrzany przez Ciebie lokal podoba Ci się i spełnia Twoje oczekiwania to czekamy na Twój wniosek.Wniosek  musisz złożyć na piśmie. Możesz wniosek napisać samodzielnie albo skorzystać z druku ZGM (druk dostępny w odnośniku „Dokumenty do pobrania„),
   
 5. W przypadku, gdy Twój wniosek spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o wynajęciu lokali w trybie pozakonkursowym, ZGM przygotuje dla Ciebie umowę (wzór umowy dostępny w odnośniku „Dokumenty do pobrania„). W zależności od Twojej preferencji, umowa będzie zabezpieczona kaucją albo porozumieniem wekslowym,
   
 6. Po podpisaniu umowy oraz przejęciu lokalu protokołem, możesz rozpocząć działalność.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2020-07-09
Sebastian Kiecza
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-07-09, 09:42
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-07-09, 09:42
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-06-30, 08:54
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-05-15, 11:52
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-02-14, 11:51
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-11-20, 08:33
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-11-20, 08:30
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-11-20, 08:21
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-11-12, 10:29
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-09-23, 12:06
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji