Zasady wynajmu lokali użytkowych - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady wynajmu lokali użytkowych

Print Friendly, PDF & Email

Co trzeba zrobić aby wynająć lokal użytkowy w trybie konkursu ofert?

 1. Określić cel, na który potrzebujesz lokal. Czy będzie to biuro, magazyn, czy może działalność handlowa itp – to zależy od Ciebie,
   
 2. Przejrzeć listę lokali użytkowych do wynajęcia w trybie konkursowym – zawsze aktualna lista znajduje się w odnośniku „Aktualne listy lokali do wynajmu„,
   
 3. Po wybraniu z listy lokalu bądź lokali, które spełniają Twoje oczekiwania, skontaktuj się z Działem Lokali Użytkowych celem umówienia na oglądanie lokalu/lokali. Skontaktować możesz się telefonicznie, poprzez email oraz osobiście w siedzibie ZGM (II piętro, pokój 29 a),
   
 4. Jeżeli obejrzany przez Ciebie lokal podoba Ci się i spełnia Twoje oczekiwania to czekamy na Twoją ofertę. Ofertę musisz złożyć na piśmie w zamkniętej kopercie – pamiętaj o zachowaniu terminu złożenia oferty (jest określony w ogłoszeniu o konkursu ofert). Możesz ofertę napisać samodzielnie albo  skorzystać z druku ZGM (druk dostępny w odnośniku „Dokumenty do pobrania„),
   
 5. Niezwłocznie po zakończeniu konkursu ofert, Zespół opiniodawczy ds. lokali użytkowych oceni złożoną przez Ciebie ofertę. O wyniku oceny zostaniesz poinformowany pisemnie,
   
 6. W przypadku gdy Twoja oferta zostanie wybrana, ZGM przygotuje dla Ciebie umowę (wzór umowy dostępny w odnośniku „Dokumenty do pobrania„). W zależności od Twojej preferencji, umowa będzie zabezpieczona kaucją albo porozumieniem wekslowym,
   
 7. Po podpisaniu umowy oraz przejęciu lokalu protokołem, możesz rozpocząć działalność.

Co trzeba zrobić aby wynająć lokal użytkowy w trybie pozakonkursowym?
 

 1. Określić cel, na który potrzebujesz lokal. Czy będzie to biuro, magazyn, czy może działalność handlowa itp – to zależy od Ciebie,
   
 2. Przejrzeć listę lokali użytkowych do wynajęcia w trybie pozakonkursowym – zawsze aktualna lista znajduje się w odnośniku „Aktualne listy lokali do wynajmu„,
   
 3. Po wybraniu z listy lokalu bądź lokali, które spełniają Twoje oczekiwania, skontaktuj się z Działem Lokali Użytkowych celem umówienia na oglądanie lokalu/lokali. Skontaktować możesz się telefonicznie, poprzez email oraz osobiście w siedzibie ZGM (II piętro, pokój 29 a),
   
 4. Jeżeli obejrzany przez Ciebie lokal podoba Ci się i spełnia Twoje oczekiwania to czekamy na Twój wniosek.Wniosek  musisz złożyć na piśmie. Możesz wniosek napisać samodzielnie albo skorzystać z druku ZGM (druk dostępny w odnośniku „Dokumenty do pobrania„),
   
 5. W przypadku, gdy Twój wniosek spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o wynajęciu lokali w trybie pozakonkursowym, ZGM przygotuje dla Ciebie umowę (wzór umowy dostępny w odnośniku „Dokumenty do pobrania„). W zależności od Twojej preferencji, umowa będzie zabezpieczona kaucją albo porozumieniem wekslowym,
   
 6. Po podpisaniu umowy oraz przejęciu lokalu protokołem, możesz rozpocząć działalność.