Zasady zamiany lokalu mieszkalnego - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Zasady zamiany lokalu mieszkalnego

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej umożliwia najemcom dokonywanie zamian lokali mieszkalnych na inne lokale w zależności od sytuacji życiowej, materialnej, zdrowotnej i społecznej. Zamiany dokonywane są na podstawie obowiązujących przepisów (rozdz. VII Uchwały)

Zamiany dokonywane są na podstawie złożonych wniosków wraz z załącznikami.

Zamiana z urzędu może zostać dokonana:

  • w przypadku, jeżeli zamieszkanie w dotychczasowym lokalu jest utrudnione ze względu na stan zdrowia najemcy lub członka jego rodziny na inny lokal (np. jeżeli w rodzinie osoba porusza się na wózku inwalidzkim, a lokal usytuowany jest na wysokiej kondygnacji w budynku bez windy), 
  •  w przypadku jeżeli dochody najemcy i jego rodziny są niewystarczające do ponoszenia kosztów utrzymania dotychczasowego lokalu (np. 1 osoba z dochodem mniejszym niż wysokość najniższej emerytury zamieszkuje w lokalu o powierzchni 100 m2).

Zamiana dobrowolna może zostać dokonana w przypadku, kiedy najemcy lokali komunalnych złożą zgodne oświadczenie o chęci dokonania takiej zamiany pomiędzy sobą na wyżej wskazanym wniosku.

Najemcy zainteresowani zamianą dobrowolną mogą złożyć w ZGM (1 piętro, pok. 18) ankietę, na podstawie której zostanie sporządzone i udostępnione ogłoszenie o chęci zamiany.

Najemcy poszukujący lokalu do zamiany mogą zapoznać się z ogłoszeniami.

ZGM może odmówić dokonania zamiany dobrowolnej, jeżeli w wyniku oceny wniosku bardziej uzasadnione jest dokonanie zamiany z urzędu lub jeżeli najemca ma zadłużenie na lokalu.

W sytuacjach uzasadnionych względami ekonomicznymi zarówno po stronie ZGM jak i najemcy, Zakład może wyrazić zgodę na dokonanie dobrowolnej zamiany nawet w sytuacji jeśli najemca utracił tytuł prawny do lokalu z powodu zadłużenia, jednak zobowiążę się że przed dokonaniem zamiany ureguluje ciążące na nim zobowiązania.

Zamiana na poprawę warunków mieszkaniowych

Tego typu zamiana jest dopuszczalna w trybie przewidzianym dla wniosków osób ubiegających się o lokal z mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej na zasadach ogólnych (przez listę wynajmu mieszkań).

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-06-11
Krzysztof Badaczewski
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-12-23, 13:05
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-23, 13:05
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-12-18, 14:41
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-16, 13:13
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-11-19, 08:56
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-11-19, 08:47
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-11-12, 10:57
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-11-12, 10:53
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-10-14, 13:50
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-10-14, 13:46
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-10-14, 12:52
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 09:31
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-10, 07:36
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści