Komunikat w sprawie projektu list wynajmu mieszkań w 2020 roku Copy

Print Friendly, PDF & Email

Zgodnie z § 14 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej, stanowiących załącznik do Uchwały nr XLII/839/2018  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19.06.2018 r. informuję, iż w dniu 01.10.2020 r. projekty list wynajmu mieszkań opracowanych w 2020 r. zostały podane do publicznej wiadomości.

Na podstawie przepisów § 14 ust. 2 oraz § 27 ust. 2 wyżej wskazanych Zasad osoby, których wnioski były rozpatrywane podczas opracowywania projektu list wynajmu mieszkań w roku 2020 i nie zostały ujęte do projektu, mogą składać zastrzeżenia za pośrednictwem Wynajmującego do Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej z adnotacją “ZASTRZEŻENIE”.

Zastrzeżenia należy złożyć w terminie do dnia 30.10.2020 r. bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26 (Dziennik Podawczy-parter) lub przesłać na adres Zakładu tj. ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała – decyduje data wpływu.

 

Pliki powiązane z informacją

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2020-10-01
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2022-07-11, 15:20
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji