Odczyty wodomierzy

Print Friendly, PDF & Email

Wodomierze z nakładkami radiowymi odczytywane są zdalnie bez udziału najemców.

Przekazanie odczytu wodomierzy, które nie posiadają nakładki radiowej powinno nastąpić nie później niż do 3 stycznia i 5 lipca według stanów na 31 grudnia i 30 czerwca i może zostać dokonane:

Przy użyciu dostarczonych przez ZGM kart odczytowych – poprzez ich wypełnienie, podpisanie i złożenie w Biurze Obsługi Interesanta.

Telefonicznie po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości

__________________________________________________

lub za pomocą poniższego formularza.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: