Odczyty wodomierzy - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Odczyty wodomierzy

Print Friendly, PDF & Email

Wodomierze z nakładkami radiowymi odczytywane są zdalnie bez udziału najemców. Przekazanie odczytu wodomierzy, które nie posiadają nakładki radiowej powinno nastąpić nie później niż do 3 stycznia i 5 lipca według stanów na 31 grudnia i 30 czerwca i może zostać dokonane:

  1. Przy użyciu dostarczonych przez ZGM kart odczytowych – poprzez ich wypełnienie, podpisanie i złożenie w Biurze Obsługi Interesanta
  2. Elektronicznie na adres e-mail: odczyty@zgm.eu 
  3. Telefonicznie po uprzednim zweryfikowaniu tożsamości

lub za pomocą poniższego formularza.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-01-10, 08:48
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-12-30, 10:14
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 10:13
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:12
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-12-30, 08:06
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 10:23
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 10:21
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-07, 10:15
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-05-31, 10:24
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-05-31, 10:23
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-05-31, 10:22
Grzegorz Wójcik
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji