Ogłoszenie Nr DZ/75/2019

Obsługa, konserwacja i serwis oraz utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej wraz z wykonaniem przeglądów technicznych kotłowni gazowych, instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i hydroforowni. i Pliki powiązane z informacją Zaproszenie do składania ofert FORMULARZ CENOWY – zał nr 2 -kotłownie Załącznik nr 3 – Szczegołowy zakres czynności Wzór umowy – zał. nr 7  

zobacz szczegóły