Ankieta „Diagnoza potrzeb mieszkańców Bielska-Białej…”

Print Friendly, PDF & Email

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy Bielska-Białej,

Prezydent Miasta Bielska-Białej zaprasza Państwa do udziału w ankiecie internetowej na temat sytuacji mieszkańców wymagających wsparcia oraz ich opiekunów. Wyrażenie przez Państwa opinii pomoże naszemu miastu w głębszym rozpoznaniu potrzeb osób wymagających wsparcia w środowisku, w szczególności dzieci i ich rodzin, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy osób w kryzysie bezdomności oraz wskaże kierunki działań zmierzających do poprawienia jakości i zmiany w katalogu usług społecznych.

Ankieta jest anonimowa, a czas potrzebny na jej wypełnienie to ok. 5-7 minut.
Ankieta będzie dostępna do 16 kwietnia br.

Dziękujemy za poświęcony czas!

Link do ankiety: Ankieta

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2023-03-13
Krzysztof Badaczewski
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2023-03-13, 14:42
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:41
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:40
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:40
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:39
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:32
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:32
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:30
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:30
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji
2023-03-13, 14:27
Krzysztof Badaczewski
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. informatyki
Dodanie informacji