Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pow. 30 tys. Euro - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pow. 30 tys. Euro

Print Friendly, PDF & Email

ZGM/DZ/145/2020/ADM – roboty budowlane ul.Pocztowa 26/3, B-B

Roboty budowlane lokalu mieszkalnego przy ul. Pocztowej 26/3 w Bielsku-Białej
Zadanie realizowane w ramach projektu pod nazwą
„Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego w Bielsku-Białej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa X – Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna.
Działanie 10.2. – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych,
Poddziałanie 10.2.2. – Rozwój mieszkalnictwa socjalnego i chronionego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT.

zobacz szczegóły
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-18
ZGM
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-01-03, 12:12
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2020-01-03, 12:12
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-08-01, 09:53
ZGM
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-06-13, 11:12
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-11, 09:31
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-19, 22:32
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji