Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 30 tys. Euro - Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych pon. 30 tys. Euro

Print Friendly, PDF & Email

DZ/73/2020 – wykonanie audytów ex-post

Opracowanie audytów ex-post dla 5 budynków ujętych w projekcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Bielsku-Białej” realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim

zobacz szczegóły
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-18
ZGM
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2020-10-19, 08:21
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2020-01-03, 12:09
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 11:07
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-13, 11:03
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-11, 08:41
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-04-19, 22:31
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-19, 22:31
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji