Projekt listy wynajmu mieszkań opracowanych w 2019 r.

Print Friendly, PDF & Email

KOMUNIKAT

Wynajmującego w sprawie ogłoszenia projektu list wynajmu mieszkań opracowanych w 2019 roku

 

Zgodnie z § 14 ust. 1 oraz § 27 ust. 1 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska-Białej, stanowiących załącznik do Uchwały nr XLII/839/2018  Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19.06.2018 r. informuję, iż w dniu 05.07.2019 r. projekty list wynajmu mieszkań opracowanych w 2019 roku zostały podane do publicznej wiadomości.

Zgodnie z § 14 ust. 2 oraz § 27 ust. 2 wyżej wskazanych Zasad – osoby, których wnioski były rozpatrywane podczas opracowywania projektu list wynajmu mieszkań w roku 2019 i nie zostały ujęte do projektu, mogą składać zastrzeżenia za pośrednictwem Wynajmującego do Komisji Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej z adnotacją “ZASTRZEŻENIE”.

Zastrzeżenia należy złożyć w terminie do dnia 08.08.2019 r. (decyduje data wpływu) bezpośrednio w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej ul. Lipnicka 26 (Dziennik Podawczy-parter) lub przesłać na adres Zakładu tj. ul. Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-07-05
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-07-10, 09:09
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-07-05, 16:46
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-07-05, 16:46
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-07-05, 16:44
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-07-05, 16:42
Sebastian Kiecza
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-07-05, 14:17
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2019-07-05, 14:16
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2019-07-05, 14:14
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2019-07-05, 14:13
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2019-07-05, 14:11
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2019-07-05, 14:10
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2019-07-05, 14:08
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2019-07-05, 14:01
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji
2019-07-05, 13:53
Katarzyna Lis
Dział Lokali Mieszkalnych
Dodanie informacji