Zgodnie z § 15 oraz § 28 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska – Białej stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLII/839/208 Rady miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości ostateczne listy wynajmu mieszkań sporządzone w roku 2019 przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej w Bielsku – Białej  zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej:

zobacz szczegóły