Komunikat dot. zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych

Print Friendly, PDF & Email

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuję, iż z dniem 9. 12. 2020 r. wchodzi w życie Uchwała nr XXV/624/2020 Rady Miejskiej w Bielsku -Białej z dnia 17. 11. 2020 r. w sprawie „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielsko -Biała”. Z dniem tym obowiązywać będą także nowe wzory druków. Dokumenty złożone po tej dacie winny spełniać wymogi nowej Uchwały.Uchwała XXV_624_2020

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2020-12-04
Katarzyna Lis
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany: