Zgłaszanie zmian

Print Friendly, PDF & Email

Niektóre zgłaszane przez Państwa zmiany wymagają złożenia i podpisania deklaracji lub innych czynności wykonywanych osobiście. Poprosimy Państwa wówczas o osobiste przybycie do Biura Obsługi Interesanta.

Zadzwoń na Biuro Obsługi Interesanta pod numer telefonu 33 499 0 605 lub 33 499 0 606 i uzyskaj informację na ten temat.

Przed udzieleniem informacji zawierającej dane osobowe prosimy o przygotowanie się na weryfikację Państwa tożsamości.

W przypadku kontaktu osobistego w celu weryfikacji tożsamości wymagane jest przedstawienie jednego z następujących dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy
  • legitymacja studenta/ucznia,
  • inny dokument ze zdjęciem wystawiony przez instytucję państwową lub samorządową.

W przypadku kontaktu z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

  • w przypadku e-maili przychodzących na adres poczty elektronicznej Zakładu poprzez porównanie zgodności adresu nadawcy e-maila przychodzącego z zarejestrowanym w systemie informatycznym,
  • w przypadku wiadomości otrzymanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej z systemu ePUAP poprzez weryfikację danych osobowych nadawcy z danymi zarejestrowanymi w systemie informatycznym.

W przypadku kontaktu telefonicznego:

  • w przypadku telefonu komórkowego poprzez porównanie zgodności numeru telefonu z numerem zarejestrowanym w systemie informatycznym,
  • w przypadku telefonu stacjonarnego poprzez poprawne podanie jednocześnie numeru klienta lub numeru PESEL i wysokości naliczenia czynszu dla tego klienta za ostatni miesiąc lub ostatniej wpłaty.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-06-10, 11:10
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-10, 11:10
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji