Stan spraw

Print Friendly, PDF & Email

Stan swojej sprawy można sprawdzić osobiście w Biurze Obsługi Interesanta lub telefonicznie po numerami podanymi w zakładkach odpowiadających poszczególnym komórkom organizacyjnym – tutaj.

Uzyskanie informacji zawierającej dane osobowe wymaga identyfikacji zgodnie z przyjętą przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej polityką ochrony danych osobowych.

W przypadku kontaktu osobistego w celu weryfikacji tożsamości wymagane jest przedstawienie jednego z następujących dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • paszport,
  • prawo jazdy
  • legitymacja studenta/ucznia,
  • inny dokument ze zdjęciem wystawiony przez instytucję państwową lub samorządową.

W przypadku kontaktu z wykorzystaniem poczty elektronicznej:

  • w przypadku e-maili przychodzących na adres poczty elektronicznej poprzez porównanie zgodności adresu nadawcy e-maila przychodzącego z zarejestrowanym w systemie informatycznym,
  • w przypadku wiadomości otrzymanych za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej z systemu ePUAP poprzez weryfikację danych osobowych nadawcy z danymi zarejestrowanymi w systemie informatycznym.

W przypadku kontaktu telefonicznego:

  • w przypadku telefonu komórkowego poprzez porównanie zgodności numeru telefonu z numerem zarejestrowanym w systemie informatycznym,
  • w przypadku telefonu stacjonarnego poprzez poprawne podanie jednocześnie numeru klienta lub numeru PESEL i wysokości naliczenia czynszu dla tego klienta za ostatni miesiąc lub ostatniej wpłaty.
Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-14
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-06-10, 10:36
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-10, 10:36
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji
2019-04-25, 12:14
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści