Informacje na temat rozliczeń i reklamacje rozliczeń

Print Friendly, PDF & Email

Jeżeli chcesz poznać zasady ustalania czynszów w lokalach mieszkalnych będących własnością miasta Bieska-Białej przejdź do zakładki

Opłaty i rozliczenia – Stawki czynszów w lokalach mieszkalnych

__________________________________________________

Zasady rozliczeń za dostawę wody i odprowadzenie ścieków, centralne ogrzewanie z sieci Therma SA oraz z kotłowni lokalnych, podgrzanie wody do celów użytkowych, dostawy gazu, dostawy energii elektrycznej określone są w „Regulaminie rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM” wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 86/2013 z 19.12.2013r. z późniejszymi zmianami dokonanymi Zarządzeniem Dyrektora ZGM Nr 37/2017 z 19.06.2017r.

Regulamin rozliczeń mediów dostarczanych do lokali zarządzanych przez ZGM

__________________________________________________

Szczegółowe zasady i stawki odpłatności za dostarczenie wody oraz odprowadzenie ścieków dostępne są w zakładce Opłaty i rozliczenia – Zasady odpłatności za wodę i ścieki.

Szczegółowe zasady ustalania odpłatności za centralne ogrzewanie dostępne są w zakładce Opłaty i rozliczenia – Zasady odpłatności za centralne ogrzewanie.

Szczegółowe zasady ustalania i wysokości opłat za wywóz nieczystości stałych dostępne są w zakładce Opłaty i rozliczenia – Zasady odpłatności za gospodarowanie odpadami.

__________________________________________________

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji w związku z dokonywanymi przez ZGM rozliczeniami opłat za media dostępne są w zakładce Opłaty i rozliczenia – Reklamacje.

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-03-15
Grzegorz Wójcik
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-06-10, 11:16
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści
2019-06-10, 11:15
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Dodanie informacji