ZGM/DZ/187/2019/ADM – projekt C.O. ul. Solna 12a/3 Bielsko-Biała

Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej etażowego gazowego centralnego ogrzewania wraz z dostosowaniem przewodów kominowych oraz doprowadzeniem instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku przy ul. Solnej 12a w Bielsku-Białej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń

zobacz szczegóły