Aktualności

Print Friendly, PDF & Email

Listy wynajmu mieszkań sporządzone w roku 2019

Zgodnie z § 15 oraz § 28 Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bielska – Białej stanowiących załącznik do Uchwały Nr XLII/839/208 Rady miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 19 czerwca 2018 r. podaje się do publicznej wiadomości ostateczne listy wynajmu mieszkań sporządzone w roku 2019 przez Komisję Gospodarki Miejskiej i Mieszkalnictwa Rady Miejskiej w Bielsku – Białej  zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Bielska – Białej:

zobacz szczegóły

Zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej

Informujemy, że w związku z planowymi pracami inwestycyjnymi Spółki Komunalnej “THERMA” spowodowanymi przebudową ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej w dniach od 18.06.2019r od godziny 6:00 do 19.06.2019r. do godziny 6:00 wystąpią zakłócenia w dostawie ciepłej wody użytkowej…

zobacz szczegóły

Zmiana cen wody i odprowadzenia ścieków

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej informuje, że z dniem 16 czerwca 2019r. następuje zmiana cen wody i odprowadzenia ścieków dla odbiorców AQUA S.A. W związku z tym Zakład Gospodarki Mieszkaniowej dostarczy dla lokali mieszkalnych nowe naliczenia czynszowe ze...

Dodatkowe druki do wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego

W związku z wejściem w życie z dniem 21 kwietnia 2019 r. zmiany przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku w sprawie ochrony praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, wprowadzonej ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o...

Start nowej strony internetowej

W dniu 19 kwietnia 2019r. startuje nowa strona internetowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej. Strona ta pełni równocześnie funkcję strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej jednostki. Informacje zamieszczone na starej stronie BIP pod adresem...

Zobacz dziennik zmianZamknij dziennik zmian
Data
Autor wytwarzający informację
Rodzaj zmiany
2019-06-13
Krzysztof Badaczewski
Wytworzenie treści
Data:
Dokonujący zmian:
Wydział:
Rodzaj zmiany:
2019-06-13, 11:26
Krzysztof Badaczewski
Dział Rozliczeń i Informatyki
Aktualizacja treści